Verksamhet

Varje söndag håller vi gudstjänst mitt i Ålidhems centrum. Varmt välkomna! Se kalendern för mer detaljer.

BÖN I KYRKAN

Torsdagar kl 19-20

Platts: i Kyrkan

Kontakt : Camilla Fransson , 076-303 22 34

Söndagskola Björkrötterna

Söndagar under Gudstjänsten 

Kontakt: Jenny Crosby, 070 673 727 2

Hemgrupper

Hos Familjen Lander
Tisdagar kl 19
Adress:Grubbevägen 67

Kontakt:Pastor Gustav Lander

Tel 070-621 12 86

 
Hos Familjen Crosby
thelodsworkcafe
OBS! Online tills vidare (internet) 

Kontakta Oscar för hur du kan vara med 

Tisdagar kl 19

Bibel,Studie,Samtal,Bön 

Adress: Språkgränd 41

Kontakt :Oscar Crosby

Tel:070-2260017