Verksamhet

Varje söndag håller vi gudstjänst mitt i Ålidhems centrum. Varmt välkomna! Se kalendern för mer detaljer.

Söndagskola Björkrötterna (för barn 7 år och upp ) 

Söndagar under Gudstjänsten 

Om du önskar att ditt barn ska vara med oss på söndagsskolan, kan du kontakta 

Jenny Crosby, 070 673 727 2

Hemgrupper

Hos Familjen Lander

Onsdagar kl 19

Adress:Grubbevägen 67

Kontakt: Pastor Gustav Lander

Tel 070-621 12 86

 

Home Group in English

At The Crosby Household

Tuesdays at 19:00 / 7:PM

also available Online 

Address: Språkgränd 41

contact: Oscar Crosby 

Phone.0702260017

 

Hemgrupp på Svenska

Hos Familjen Crosby

Torsdagar kl 19 

Adress: Språkgränd 41

Kontakt: Oscar Crosby  

tel.0702260017