Verksamhet

Varje söndag håller vi gudstjänst mitt i Ålidhems centrum. Varmt välkomna! Se kalendern för mer detaljer.

BÖN I KYRKAN

Torsdagar kl 19-20 varannan vecka

Platts: i kyrkan

Kontakt : Camilla Fransson , 076-303 22 34

Söndagskola Björkrötterna

Söndagar under Gudstjänsten 

Om du önskar att ditt barn ska vara med oss på söndagsskolan, kan du kontakta 

Jenny Crosby, 070 673 727 2

Hemgrupper

Hos Familjen Lander

Onsdagar kl 19

Adress:Grubbevägen 67

Kontakt:Pastor Gustav Lander

Tel 070-621 12 86

 

 

Hos Familjen Crosby

(in English)

Onsdagar kl 19 

Online och Fysiskt

Adress: Språkgränd 41

Kontakta Oscar för hur du kan vara med 

tel.0702260017