Verksamhet

Varje söndag håller vi gudstjänst mitt i Ålidhems centrum. Varmt välkomna! Se kalendern för mer detaljer.

BÖN I KYRKAN

Torsdagar kl 19-20

Platts: online

Kontakt : Camilla Fransson , 076-303 22 34

Söndagskola Björkrötterna

Söndagar under Gudstjänsten online 

Kontakt: Jenny Crosby, 070 673 727 2

Hemgrupper

Hos familjen Gabrielsson

Adress: Envägen 25 Vännäs

Kontakt : Håkan Gabrielsson 

Tel: 076-818 99 68

Onsdagar kl 18:30

 

Hos Familjen Lander
Onsdagar kl 19
Adress:Grubbevägen 67

Kontakt:Pastor Gustav Lander

Tel 070-621 12 86

 
Hos Familjen Crosby
thelodsworkcafe
Online och Fysiskt 

Kontakta Oscar för hur du kan vara med 

tel.0702260017

Tisdagar kl 19

Bibel,Studie,Samtal,Bön 

Adress: Språkgränd 41

Kontakt :Oscar Crosby

Tel:070-2260017