Start

Välkommen till Björkstakyrkan

Sommaren 2020!

Vi kommer, med start 5/7, varje söndag 11.00 att sända ett avsnitt i en undervisningsserie vi valt att kalla från fall till fullmakt. Den kommer att behandla vad som hände vid fallet, Jesu död och uppståndelse och konsekvenserna av detta. Serien avslutas med en titt in i framtiden! Utöver detta kommer vi att träffas hos varandra för gemenskap och grillning. Plats och tid anges Här i denna länk tryck på knappen för att komma vidare Gemenskap & Grillning

5/7 Fallet, Tord Renkel

12/7 Den troendes position del 1. Håkan Gabrielsson

19/7 Den troendes position del 2. Håkan Gabrielsson

26/7 Leder alla vägar hem? Susanne Renkel

2/8 Två riken, Håkan Gabrielsson

9/8 Så här slutar det! Gustaf Lander

Summer 2020!

We will, starting on 05/07, every Sunday at 11.00 send a section in a teaching series we have chosen to call from fall to restoration. It will deal with what happened in the garden, Jesus’ death and resurrection and the consequences of this. The series ends with a look into the future! In addition, we will meet with each other for fellowship and barbeque. Location and times are stated here in this link ,just click on the button Fellowship & BBQ

5/7 The Fall, Tord Renkel

12/7 The position of the believer part 1. Håkan Gabrielsson

19/7 The position of the believer part 2. Håkan Gabrielsson

26/7 Do all roads lead home? Susanne Renkel

2/8 Two kingdoms, Håkan Gabrielsson

9/8 How it ends! Gustaf Lander

Med vänliga hälsningar och Guds välsignelse
Björkstakyrkans styrelse

all our services are in swedish & english.

Jag vill som församlingens pastor bjuda in dig till vår gemenskap. Vi är en mångkulturell kyrka för alla och våra gudstjänster är alltid på engelska och svenska. Vi som besöker Björkstakyrkan har vitt skilda bakgrunder. En del kommer från kristna hem och har växt upp i trygghet. Andra har haft en brokig bakgrund och svåra livsförhållanden. Det vi har gemensamt är att vi lyckats hålla oss levande i livet tack vare att Gud funnit oss. Den glädje som finns i Björkstakyrkan går inte att ta miste på. Oavsett vilka förhållanden du kommer ifrån så kan du känna dig hemma i Björkstakyrkan. Du behöver inte heller vara kristen för att vara välkommen till oss. Kom som du är!

Varmt välkommen till Björkstakyrkan!

Pastor Gustaf Lander