Start

Välkommen till Björkstakyrkan

AktuelLt på Svenska

Vi i Björkstakyrkan delar den oro som många känner inför coronaviruset som nu sprids över världen. Trots detta har vi en fortsatt förtröstan på Guds omsorg.

Samtidigt vill vi ta vårt ansvar för att förebygga smittspridning, därför kommer vi ställa in våra gudstjänster och samlingar i Björkstakyrkan tills de nuvarande restriktionerna lättas. Var med och fira Gudstjänst via webben istället. 

Fortsätt att ta hand om varandra i bön, samtal och omtanke. Tänk på de som är isolerade eller riskerar att förlora arbetet.

Gudstjänsterna kommer att vara online och kan ses via facebook eller här nedan på hemsidan 

Current in english
We at Björkstakyrkan share the concern that many feel about the corona virus that is now spreading throughout the world. Nevertheless, we have continued confidence in God’s care.
 
At the same time, we want to take our responsibility for preventing the spread of infection, which is why we will suspend our Services worship  in  Björkstakyrkan until the current restrictions are eased. Join us in celebrating worship through the web instead.
 
Continue to care for each other in prayer, conversation, and consideration. Think of those who are isolated or at risk of losing their job.
The services will be online and can be viewed via facebook or below on the website
 
Med vänliga hälsningar och Guds välsignelse
Björkstakyrkans styrelse

all our services are in swedish & english.

Jag vill som församlingens pastor bjuda in dig till vår gemenskap. Vi är en mångkulturell kyrka för alla och våra gudstjänster är alltid på engelska och svenska. Vi som besöker Björkstakyrkan har vitt skilda bakgrunder. En del kommer från kristna hem och har växt upp i trygghet. Andra har haft en brokig bakgrund och svåra livsförhållanden. Det vi har gemensamt är att vi lyckats hålla oss levande i livet tack vare att Gud funnit oss. Den glädje som finns i Björkstakyrkan går inte att ta miste på. Oavsett vilka förhållanden du kommer ifrån så kan du känna dig hemma i Björkstakyrkan. Du behöver inte heller vara kristen för att vara välkommen till oss. Kom som du är!

Varmt välkommen till Björkstakyrkan!

Pastor Gustaf Lander