Mission

Björkstakyrkans missionsarbete

Vi verkar tillsammans internationellt med nationella samarbetspartners i ett flertal länder såsom i Myanmar, Nepal, och Indien.

Vi understöder regelbundet ett barnhem i huvudstaden Yangon i Myanmar, bibelundervisning och församlingsplantering i Nepal, ett församlingsarbete i Kolkata i Indien och ett missionärspar i Belarus.

Förutom ett regelbundet ekonomiskt åtagande till dessa organisationer och kyrkor så gensvarar vi hela tiden till rop om hjälp och samlar in medel i olika nödsituationer.

Ibland kan det vara rena katastrofsituationer såsom nu i krigets Ukraina eller under covidpandemin med mat, mediciner och medicinsk utrustning, eller återkommande översvämningar och olyckor, etc. 

Det kan också vara individuella nödsituationer såsom en sjukhusvistelse eller operation. Under de senaste åren har vi haft förmånen att hjälpa många individer och kyrkor med just detta. 

Vi är en liten församling men har ett stort hjärta för mission och en stor del av vår budget går därför till detta ändamål.

Paulus skriver i 2 Korintierbrevet 8 vers 10–15 om ett givande som är välbehagligt:

”Jag ger mitt råd i den här saken för att hjälpa er. I fjol var ni först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Fullborda nu arbetet, så att ni som med god vilja tog beslutet också genomför det utifrån vad ni har. 

Finns den goda viljan är den välkommen med vad den har och bedöms inte efter vad den inte har. 

Vi vill inte att andra ska få det bättre och ni få det svårt, utan att alla ska ha det lika. 

Just nu ska ert överflöd avhjälpa deras brist, så att deras överflöd en annan gång kan avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, som det står skrivet: Den som samlat mycket hade ingenting över, och den som samlat lite saknade ingenting.”

Hjälp oss gärna med en extra gåva till vårt bankgirokonto 5891-1629 eller swish 1231901370. Märk gåvan ”Mission”!

Barnabas barnhem i Myanmar

Matutdelning i bergen i Myanmar

Mat och klädutdelning i Nepal

Ledarträning i Nepal

Församlingsplantering India