Vår tro

”Församlingarna inom Evangeliska Frikyrkan tror att Gud vill och kan förvandla människors liv, men även att vi kan vara med och påverka samhällen och världen. Vi vill följa Guds son Jesus Kristus och tror att han leder oss genom sitt ord, Bibeln, den kristna traditionen och livet i församlingarna. Som kristna vill vi försöka leva så likt Jesus som möjligt och finnas till för människor. Genom att lyssna, be och dela våra liv och erfarenheter kunna hjälpa och stötta varandra genom livet.

Vi tror på Bibeln som Guds ord och det är grunden i vår tro. Vi är baptister, vilket betyder att vi praktiserar så kallade troendedop. Det innebär även att vi betonar att varje människa behöver  ta ett eget beslut om man vill tro eller inte. Bestämmer man sig för att tro på Jesus uppmuntrar vi till att låta döpa sig. Genom dopet får en människa del i den försoning som Jesus gett genom sin död på korset.

 

I ett samhälle med snabb förändring och ökad religiös mångfald finns ett växande behov av att som kristet trossamfund beskriva vår tro och självförståelse. Den berör frågor som t.ex. vad kännetecknar Evangeliska Frikyrkan som trossamfund? Vilken teologisk profil har vi? Vilka grundläggande värden vill vi verka för i dagens värld?”