Kontakt

pastor

Gustaf Lander
Tel : 0706211286
E-post : pastorlander@bjorkstakyrkan.se

Ordförande

Oscar Crosby
Tel : 0702260017
E-post : ordforande@bjorkstakyrkan.se