Verksamhet

Varje söndag håller vi gudstjänst mitt i Ålidhems centrum. Varmt välkomna! Se kalendern för mer detaljer.

Hemgrupper

 

Hos Familjen Lander
Tisdagar kl 19
Adress:Grubbevägen 67

Kontakt:Pastor Gustav Lander

Tel 070-621 12 86

 
Hos Familjen Crosby
thelodsworkcafe
Tisdagar kl 19

Förbön udda veckor

Bibel studie och Samtal jämna veckor

Adress: Språkgränd 41

Kontakt :Oscar Crosby

Tel:070-2260017