Start

click on the flag to translate

Välkomna! till Björkstakyrkan

Under Juli månad hänvisar vi till GEMENSAMMA GUDSTJÄNSTER.

2 Juli
Kl 11:00 gemensam sommargudstjänst i Betelkyrkan

9 Juli
Kl 11:00 Gemensam sommargudstjänst i Hedlundakyrkan

16 Juli
Kl 11:00 Gemensam  sommargudstjänst i Frälsningsarmén

23 Juli
Kl 19:00 Gemensam sommargudstjänst på Norrmjölegården, Korskyrkan.

30 Juli
Kl 11:00 Friluftsgudstjänst på Gammlia, Umeå Kristna Råd.

Vi börjar våra Gudtjänster igen i Augusti

our services are in swedish & english.

Gudtjänst börjar kl 11:00, Vi är en mångkulturell kyrka för alla. Vi som besöker Björkstakyrkan har vitt skilda bakgrunder. En del kommer från kristna hem och har växt upp i trygghet. Andra har haft en brokig bakgrund och svåra livsförhållanden. Det vi har gemensamt är att vi lyckats hålla oss levande i livet tack vare att Gud funnit oss. Den glädje som finns i Björkstakyrkan går inte att ta miste på. Oavsett vilka förhållanden du kommer ifrån så kan du känna dig hemma i Björkstakyrkan. Du behöver inte heller vara kristen för att vara välkommen till oss. Kom som du är! Varmt välkommen till Björkstakyrkan!