Start

Välkommen till Björkstakyrkan

Björkstakyrkan har inga fler möten under juni, juli och delar av augusti på Ålidhem centrum.
Vi kommer istället delta i gudstjänster med flera av de andra församlingarna i Umeå.
Vi träffas också för gemenskapskvällar hemma hos olika familjer under sommaren.
För mera information se kalendern
Söndagen den 12 augusti kl 11:00 träffas vi igen på Ålidhems centrum.
VARMT VÄLKOMMEN!

Björkstakyrkan will have no services at Ålidhem center during the months of June, July and parts of August.
We will instead participate in services with other churches in Umeå.
We will also meet for fellowship and prayer in different homes.

Please check our website for more information see the calender
Sunday, 12th of August at 11am our services will start again at Ålidhem center. You are most WELCOME to visit us!

all our services are in swedish & english.

Gudtjänst börjar kl 11:00, Vi är en mångkulturell kyrka för alla. Vi som besöker Björkstakyrkan har vitt skilda bakgrunder. En del kommer från kristna hem och har växt upp i trygghet. Andra har haft en brokig bakgrund och svåra livsförhållanden. Det vi har gemensamt är att vi lyckats hålla oss levande i livet tack vare att Gud funnit oss. Den glädje som finns i Björkstakyrkan går inte att ta miste på. Oavsett vilka förhållanden du kommer ifrån så kan du känna dig hemma i Björkstakyrkan. Du behöver inte heller vara kristen för att vara välkommen till oss. Kom som du är! Varmt välkommen till Björkstakyrkan!